Meewerkdagen

Nu de drukte van het hoogseizoen langzaam af begint te nemen, zijn we bezig met het plannen van andere klussen, zoals onderhoud aan de vijver en (nog) meer habitat creëren voor onze dierlijke vrienden.
Zin om mee te helpen?

We gaan deze dagen aan de slag:

vrijdag 8 oktober van 11.00 – 16.00
Paden bedekken met houtsnippers
Palen voor roofvogels neerzetten
Egelhuisje bouwen
Riet vijver maaien en opschot verwijderen

vrijdag 19 november van 11.00 – 16.00
Stapelmuurtje voor hagedissen bouwen
Paden bedekken met houtsnippers
Wilgen knotten
Opschot verwijderen in de greppel

vrijdag 11 februari van 11.00 – 16.00
Grondheuveltjes voor solitaire bijen maken
Opschot verwijderen bij houtwal

Mail ons op tuinderij@devoedselketen.nl als je graag mee wilt werken en onze tuinderij wilt leren kennen.

(De precieze plannen voor deze dagen kunnen eventueel nog veranderen.)