CSA Tuinderijen

CSA staat voor Community Supported Agriculture. Landbouw gedragen door een gemeenschap, en wordt in Nederland ook wel een ‘pergola-associatie’ genoemd. Een CSA boer of tuinder zet zijn producten direct aan de burger af, bovendien verbinden de deelnemers van een CSA zich telkens voor een heel seizoen aan de boer.

De klanten worden dus leden, leden die:

  • Kiezen voor ecologische landbouw. Landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.
  • Betalen om de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten, niet zozeer voor landbouwproducten. Je deelt dus ook mee in het landbouwrisico.

In ruil ontvang je het teeltseizoen een aandeel van de vruchten, die eerlijk onder de leden worden verdeeld. En krijg je inspraak in bepaalde beslissingen op het bedrijf. Bovendien is er ook de voldoening verbonden te zijn met je voeding, met de landbouw en met de boer zelf.

Het CSA-bedrijf creërt ontmoetingskansen voor de deelnemers via educatieve momenten, open dagen en meewerkdagen. Het werkt zo actief aan lokale gemeenschapsvorming. En tussen de boeren en hun afnemers bestaat een vorm van wederzijdse solidariteit.

Nieuwe economie
De afgelopen jaren gaan er in Nederland elke dag 5 boeren over de kop en moeten noodgedwongen stoppen. De moordende marktwerking van wereldhandel maakt het voor de gangbare boer bijna onmogelijk om het hoofd boven water te houden. Alleen met een stevige injectie van Europese subsidies blijft de gangbare landbouw bestaan. Hierdoor worden echter wel totaal verkeerde prikkels aan de landbouw gegeven, en wordt de markt alleen maar verder verziekt.

Door de consument weer op te zoeken en onderdeel te maken van het bedrijf gaan land en tuinbouwers steeds vaker de band met hun omgeving weer aanhalen om een gemeenschap te vormen met een klantenkring bij hen in de buurt. Het is namelijk ook een economische keuze die het voor vele tuinders weer mogelijk maakt in hun inkomen te voorzien met voedselproductie.

Wil je ook onze groenten afnemen en woon je in de buurt van Sint-Oedenrode, Eindhoven of Den Bosch? Neem dan contact met ons op via de mail: linder@eetbaar-groen.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschapslandbouw

http://www.csa-netwerk.be/